Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

2019-03-05 13:45:47 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu” – „Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”.

Do pobrania
  >> rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz również: