Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

2019-03-05 13:50:40 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w 2019 roku – Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych”

Do pobrania
  >> rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz również: