Protokół

2019-03-11 12:48:30 Aktualności

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowego obrębu geodezyjnego Podzamcze spisany w dniu 07.03.2019r.

Do pobrania
  >> protokół

Zobacz również: