Protokół

2019-03-11 13:00:35 Aktualności

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyłączenia części obrębu geodezyjnego Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe spisany w dniu 07.03.2019r.

Do pobrania
  >> protokół

Zobacz również: