Ogłoszenie

2019-03-15 12:02:25 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim.

Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania rocznej analizy transportowej , z której korzystać mogą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Ankieta, do wypełnienia wyłącznie on – line, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem http://app2019.umws.pl/ i pozostaje aktywna do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Zobacz również: