Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2019-03-15 12:03:34 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Błotnowola o łącznej powierzchni 1,93 ha za mienie gromadzkie

Do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: