Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw z terenu gminy Nowy Korczyn

2023-07-20 09:56:00 Aktualności

Konsultację przeprowadzono w oparciu o uchwałę nr XXXVII/277/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nowy Korczyn.

Do pobrania

  >> wyniki konsultacji

Zobacz również: