Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-18 13:25:00 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do pobrania

  >> obwieszczenie

Zobacz również: