URG rok 2005

Wersja do druku

URG rok 2005

Załączone pliki:

URG Nr XXII/90/05
(URG_XXII_90_05.doc - 46.592 KB) Data publikacji: 2005-02-04 14:54:15 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

URG Nr XXII/91/05
(URG_22_91_05.doc - 40.96 KB) Data publikacji: 2005-02-04 14:55:48 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

URG Nr XXII/92/05
(URG_XXII_92_05.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2005-02-04 14:56:53 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu buskiego

URG Nr XXII/93/05
(URG_XXII_93_05.doc - 47.104 KB) Data publikacji: 2005-02-04 14:57:42 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

URG/XXIII/94/05
(URG_ XXIII_94_05.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:21:23 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

URG/XXIII/95/05
(URG_ XXIII_95_05.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:22:13 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

URG/XXIII/96/05
(URG_ XXIII_96_05 .doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:23:05 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

URG/XXIII/97/05
(URG_XXIII_97_05.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:23:58 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Samorządowego Przedszkola w Nowym Korczynie

URG/XXIII/98/05
(URG_XXIII_98_05.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:24:34 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Korczynie.

URG/XXIII/99/05
(URG_XXIII_99_05.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:25:50 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2005r.

URG/XXIII/100/05
(URG_XXIII_100_05.doc - 40.96 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:26:28 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie nadania statutu Świetlicy Gminnej w Nowym Korczynie

URG/XXIII/101/05
(URG_XXIII_101_05.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-03-16 14:26:58 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, polegającego na likwidacji jego działalności pod względem rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.

URG Nr XXIII/102/05
(URG Nr XXIII_102_05.doc - 77.312 KB) Data publikacji: 2005-12-02 10:23:52 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w Nowym Korczynie z dnia 26 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok.

URG/XXIV/103/05
(URG_XXIV_103_05.doc - 46.592 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:51:06 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w Nowym Korczynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

URG/XXIV/104/05
(URG_XXIV_104_05.doc - 139.264 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:51:48 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2005 rok.

URG/XXV/105/05
(URG_XXV_105_05.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:52:23 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Piasku Wielkim.

URG/XXV/106/05
(URG_XXV_106_05.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:53:08 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie likwidacji Publicznego Samorządowego Przedszkola w Nowym Korczynie

URG/XXVII/108/05
(URG_XXV_108_05.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:54:03 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

URG/XXVII/109/05
(URG_XXV_109_05.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:54:32 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 24 maja 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XX/86/2004 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

URG/XXVII/110/05
(URG_XXV_110_05.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:57:51 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

URG/XXVII/111/05
(URG_XXV_111_05.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:58:35 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

URG/XXVII/112/05
(URG_XXV_112_05.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:59:09 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG/XXVII/113/05
(URG_XXVII_113_05.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2005-11-11 07:59:38 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

URG/XXVIII/114/05
(URG_XXVIII_114_05.DOC - 47.104 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:00:48 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.

URG/XXVIII/116/05
(URG_XXVIII_116_05.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:01:16 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie nadania imienia Samorządowemu Gimnazjum w Nowym Korczynie – dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn

URG/XXVIII/117/05
(URG_XXVIII_117_05.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:01:48 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły wraz z drogą wewnętrzną, położonej we wsi Strożyska.

URG/XXVIII/118/05
(URG_XXVIII_118_05.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:02:15 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Strożyska

URG/XXVIII/119/05
(URG_XXVIII_119_05.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:02:40 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

URG/XXIX/120/05
(URG_XXIX_120_05.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:03:12 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej.

URG/XXIX/121/05
(URG_XXIX_121_05.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:03:52 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym, położonej we wsi Piasek Wielki.

URG/XXIX/122/05
(URG_XXIX_122_05.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:04:21 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wystąpienia ze związku pod nazwą Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL”.

URG Nr XXIII/123/05
(URG Nr 123_XXIX_2005.doc - 198.144 KB) Data publikacji: 2005-11-16 15:32:02 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: URG z dnia 26 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok.

URG/XXIX/124/05
(URG_XXIX_124_05.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:05:17 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

URG/XXIX/125/05
(URG_XXIX_125_05.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2005-11-11 08:05:48 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

URG Nr XXIX/126/05
(URG Nr XXIX_126_2005.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2005-11-16 15:32:21 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: URG Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

URG Nr XXX_127_2005
(URG_XXX_127_2005.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:40:16 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

URG Nr XXX_128_2005
(URG_XXX_128_2005.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:16:41 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2006 rok.

Załącznik do Uchw. Nr XXX/128/2005
(Zalacznik do Uchw Nr XXX_128_2005r.doc - 155.136 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:55:16 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn

URG Nr XXX_129_2005
(URG_XXX_129_2005.doc - 37.888 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:17:04 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

URG Nr XXX_130_2005
(URG_XXX_130_2005.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:19:31 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

URG Nr XXX_131_2005
(URG_XXX_131_2005.doc - 42.496 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:19:53 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006 i zwolnień w tym podatku.

URG Nr XXX_132_2005
(URG_XXX_132_2005.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:21:34 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności.

URG Nr XXX_133_2005
(URG_XXX_133_2005.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:21:54 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia pożyczki od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

URG Nr XXX_134_2005
(URG_XXX_134_2005.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:22:14 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

zalacznik nr 1 do uchw_XXX_134_2005
(zalacznik nr 1 do uchw_XXX_134_2005.xls - 19.968 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:24:21 Redaktor: Henryk Krzyżański
zalacznik nr 2 do uchw_XXX_134_2005
(zalacznik nr 2 do uchw_XXX_134_2005.xls - 17.92 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:24:52 Redaktor: Henryk Krzyżański
URG Nr XXXI_135_2005
(URG_XXXI_135_2005.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:22:54 Redaktor: Henryk Krzyżański
zalacznik nr 1 do uchw_XXXI_135_2005
(zalacznik nr 1 do uchw_XXXI_135_2005.xls - 17.92 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:26:24 Redaktor: Henryk Krzyżański
URG Nr XXXI_136_2005
(URG_XXXI_136_2005.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2006-01-18 17:23:31 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXX/131/2005 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2005r. w w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006 i zwolnień w tym podatku oraz uchwałę Nr XXX/130/2005 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4398

Wprowadził(a) do systemu: Henryk Krzyżański, data: 2005-02-04 14:23:46
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2005-02-04 15:06:54
Ostatnia zmiana: Leszek Chrobot, data: 2006-04-13 15:16:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony