Przyjęcia interesantówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-01-23 12:35:56

Godziny pracy Urzędu:

Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Wójt Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 - w poniedziałek  w godzinach: 9.00 - 12.00

 

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

 Powrót