ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZADo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-03-05 14:49:49

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (Poniedziałek- Piątek 7:30 -15:30) do Sekretariatu Urzędu Gminy mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, ul.Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn na następujących nośnikach danych:


        1. Dyskietka 1,44 MB
        2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
        3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
        1. DOC, RTF
        2. XLS
        3. CSV
        4. TXT
        5. GIF, TIF, BMP, JPG
        6. PDF
        7. ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Powrót