IV Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wersja do druku

 

IV Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.

  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.


UWAGI:

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


PODSTAWA PRAWNA:

    1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

    2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.)
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1068

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:36:21
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 12:36:48
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:36:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony