VII Zgłoszenie zgonu

Wersja do druku

 

VII Zgłoszenie zgonu


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.

 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.


OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Nowy Korczyn przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

    1. małżonek lub dzieci zmarłego,

   1. najbliżsi krewni lub powinowaci,

   2. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

   3. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

   4. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1069

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:43:13
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:04:27
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:04:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony