VIII Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Wersja do druku

 

  VIII Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn.

  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.


OPŁATY:

Brak.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie w zakresie przekazania projektu wniosku do Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego


TERMIN ODPOWIEDZI:

Informacji o terminie przyznania medalu udziela Urząd Wojewody Świętokrzyskiego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.


UWAGI:

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450
    z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz.453).

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1064

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:44:46
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:04:34
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:04:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony