X Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wersja do druku

 

X Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być w akcie zamieszczone (o ile nie został sporządzony w USC w Nowym Korczynie).

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Bez zbędnej zwłoki.

2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC w Nowym Korczynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.

 2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.

 3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.

 4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm)

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór podania o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1183

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:52:00
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:05:16
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:05:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony