XI Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wersja do druku

 

XI Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnegoWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

 2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn).

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Bez zbędnej zwłoki.

 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Nowym Korczynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.

 2. Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo; akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór podania o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1171

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:55:43
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:05:23
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:05:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony