XIII Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca

Wersja do druku

 

XIII Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojcaWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile strony nie zawierały związku małżeńskiego w USC Nowy Korczyn).

 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC.

 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dziecka (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn).

 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.


OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego Nowy Korczyn


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC Nowy Korczyn, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964 r. , poz. 59 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1104

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:00:14
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:05:43
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:05:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony