XII Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Wersja do druku

 

XII Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka


WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Nowym Korczynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

 2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

 3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego,
  w którym został sporządzony jego akt urodzenia.


PODSTAWA PRAWNA:

  1.Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (teks jednolity: Dz.U.
  z 2004 r. Nr 161, poz.1688).

  2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1193

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:01:27
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:05:33
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:05:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony