ZB 2024

Wersja do druku

Zarządzenia Burmistrza z roku 2024

Załączone pliki:

Z_B_1_2024
(Z_B_1_2024.pdf - 287.416 KB) Data publikacji: 2024-01-17 14:20:25 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku

Z_B_2_2024
(Z_B_2_2024.pdf - 285.955 KB) Data publikacji: 2024-01-17 14:22:17 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku

Z_B_3_2024
(Z_B_3_2024.pdf - 227.424 KB) Data publikacji: 2024-02-13 13:04:08 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Z_B_4_2024
(Z_B_4_2024.pdf - 159.407 KB) Data publikacji: 2024-02-13 13:11:44 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok szkolny 2024/2025

Z_B_5_2024
(Z_B_5_2024.pdf - 48.874 KB) Data publikacji: 2024-02-13 13:22:16 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Z_B_6_2024
(Z_B_6_2024.pdf - 180.596 KB) Data publikacji: 2024-02-15 11:45:15 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn - powołanie koordynatora gminnego
(Z_B_7_2024.pdf - 182.484 KB) Data publikacji: 2024-02-16 08:15:44 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za obsługę gminnej komisji wyborczej, szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Z_B_8_2024
(Z_B_8_2024.pdf - 139.616 KB) Data publikacji: 2024-02-16 10:23:26 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Z_B_9_2024
(Z_B_9_2024.pdf - 60.405 KB) Data publikacji: 2024-02-20 12:54:32 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Z_B_10_2024
(Z_B_10_2024.pdf - 59.671 KB) Data publikacji: 2024-02-20 12:55:13 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 162

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2024-01-17 14:02:23
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2024-01-17 14:02:43
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2024-02-20 12:55:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony