URM_Rok 2024

Wersja do druku

Załączone pliki:

URM_XLVI_327_2024
(URM_XLVI_327_2024.pdf - 1145.393 KB) Data publikacji: 2024-02-23 14:23:08 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

URM_XLVI_328_2024
(URM_XLVI_328_2024.pdf - 3645.131 KB) Data publikacji: 2024-02-23 14:23:59 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032

URM_XLVI_329_2024
(URM_XLVI_329_2024.pdf - 660.375 KB) Data publikacji: 2024-02-23 14:24:42 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2024 rok

URM_XLVI_330_2024
(URM_XLVI_330_2024.pdf - 491.239 KB) Data publikacji: 2024-02-23 14:25:55 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

URM_XLVI_331_2024
(URM_XLVI_331_2024.pdf - 180.147 KB) Data publikacji: 2024-02-23 14:26:54 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola w Nowym Korczynie, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

URM_XLVII_332_2024
(URM_XLVII_332_2024.pdf - 1043.209 KB) Data publikacji: 2024-04-10 08:12:31 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

URM_XLVII_333_2024
(URM_XLVII_333_2024.pdf - 3635.323 KB) Data publikacji: 2024-04-10 08:14:11 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032

URM_XLVII_334_2024
(URM_XLVII_334_2024.pdf - 227.19 KB) Data publikacji: 2024-04-10 08:15:13 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Nowy Korczyn biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu

URM_XLVII_335_2024
(URM_XLVII_335_2024.pdf - 346.037 KB) Data publikacji: 2024-04-10 08:16:00 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 129

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2024-02-23 14:21:30
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2024-02-23 14:27:28
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2024-04-10 08:16:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony