Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Wersja do druku

Komisja Budżetu, Finansów
i Planowania Rady Miejskiej
w Nowym Korczynie


KADENCJA 2018 – 2023

SKŁAD:

1. Borla Grzegorz - przewodniczący

2. Niedopytalski Wojciech - z-ca przewod.

3. Gołdyn Kazimiera - członek

4. Marek Ludwik  - członek

5. Szafraniec Krystyna - członek

6. Wiśniewska Anna  - członek

 


 

PLAN PRACY

Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miejskiej

 w Nowym Korczynie na rok 2020

 

I kwartał:

 1.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.

 2. Sprawozdanie z wydatków GKRPA za 2019 rok.

 3.Założenia finansowe MGOPS w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.

 

II kwartał:


1. Analiza kosztów utrzymania dróg lokalnych.

2. Ocena wpływów z lokalnych podatków i opłat lokalnych.

3. Wnioski z zebrań wiejskich.

4. Utrzymanie szkół na terenie gminy.

5. Informacja o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań zleconych.


III kwartał:

 

 1. Analiza wykonania dochodów budżetowych.

 2. Omówienie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu gminy.

 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. (ocena).

 

IV kwartał:

 

 1. Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych.

 2.Wypracowanie założeń do budżetu na 2021r.

 3. Prace nad projektami uchwał o podatkach i opłatach lokalnych (opiniowanie).

 4. Ocena funkcjonowania ustawy śmieciowej (koszty).

 5. Ocena wpływów z podatków i opłat.

 6. Analiza wniosków pozostałych Komisji Stałych Rady Miejskiej.

 7. Posiedzenie wspólne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4237

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2003-06-30 16:52:02
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2003-07-14 09:48:37
Ostatnia zmiana: Marzena Sadowska, data: 2020-09-17 11:39:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony