Komisja Rewizyjna

Wersja do druku

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

 

KADENCJA 2018 – 2023


SKŁAD:

1. Dybek Marcelina  - Przewodnicząca

2. Misiaszek Grzegorz  - Z-ca przew.

3. Pietrowski Jerzy  - członek

4. Trela Władysław  - członek

5. Witkowska Stanisława  - członek

6. Zawada Czesław  - członek

 


 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 R.

 

  I. Kwartał (styczeń, luty, marzec)

1. Omówienie i opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020rok.

2. Złożenie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza.

3. Ocena działań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

4. Kontrola działalności Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego za 2019rok.

  II. Kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)

1. Analiza materiałów pod obrady Sesji Absolutoryjnej i wyrażenie opinii.

2. Ocena realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy.

3. Ocena działalności SZOZ w Nowym Korczynie i Brzostkowie.

4. Kontrola sprzedaży mienia gminnego.

5. Sprawy różne (Ocena stanu zatrudnienia osób w Urzędzie Miasta i Gminy i podległych instytucji).

6. Kontrole Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 III. Kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)

1. Informacja z działalności Burmistrza w I półroczu 2020 roku.

2. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020roku.

3. Kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Kontrola stanu przygotowania szkół oraz przedszkoli w Gminie Nowy Korczyn do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

5. Analiza wydatków związanych z oświatą.

6. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej.

 IV. Kwartał (październik, listopad, grudzień)

1. Ocena pracy administracji samorządowej, realizacji zadań przez Urząd Miasta i Gminy.

2. Ocena działalności OSP podległych Gminie Nowy Korczyn.

3. Kontrola stanu wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2020r.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021rok.

5. Przeprowadzenie nieplanowanych kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego.Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4665

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2003-06-30 16:57:54
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2003-07-14 09:48:27
Ostatnia zmiana: Marzena Sadowska, data: 2020-09-17 10:30:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony