Komisja Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji

Wersja do druku

Komisja Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji
 Rady Gminy w Nowym Korczynie


KADENCJA 2018 – 2023

SKŁAD:


1.    Kulik Paweł - Przewodniczący

2.    Szafraniec Krystyna - Z-ca przew.

3.    Dybek Marcelina - członek

4.    Gołdyn Kazimiera - członek

5.    Marek Ludwik - członek

6.    Niedopytalski Wojciech - członek

 


 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ROZWOJU  I  PROMOCJI
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na rok 2020

 I kwartał:

1. Omówienie spraw związanych z oświatą gminną.

2. Zapoznanie członków komisji z projektami realizowanymi w oświacie gminnej, przedstawienie potrzeb szkół w najbliższym czasie.

3. Omówienie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej, kołami gospodyń wiejskich i klubami sportowymi działającymi na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

4. Przyjęcie planów pracy na cały rok z MGOK i biblioteki publicznej.

5. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu oświaty na 2020 rok.

6. Udział placówek oświatowych w imprezach kulturalnych i patriotycznych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn w I kwartale 2020 roku.

7. Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn w 2020 r.

8. Przedstawienie wytycznych do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2020/2021.

          II kwartał:

1. Omówienie  planu  imprez  patriotycznych,  kulturalnych  i  sportowych organizowanych  na  terenie  Miasta i Gminy Nowy Korczyn w II kwartale 2020 roku.

2. Dożynki gminne – omówienie programu, wyznaczenie gospodarza.

3. Omówienie problematyki związanej z akcją „Bezpieczne wakacje 2020 r.”

4. Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2019/2020. Realizacja projektów unijnych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020.

   III kwartał:


1. Omówienie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży podczas wakacji przez m. in. MGOK, Klub Sportowy „Wisła” oraz inne stowarzyszenia.

2. Omówienie  przygotowania  placówek  oświatowych  w gminie   na   nowy   rok   szkolny   2020/2021 – zapoznanie się z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, oraz organizacji dowozu uczniów do szkół.

3. Omówienie  planu  imprez  patriotycznych,  kulturalnych  i  sportowych  organizowanych  na  terenie  Miasta i Gminy Nowy Korczyn w III kwartale 2020 roku.

IV kwartał:

1. Omówienie  planu  imprez  patriotycznych,  kulturalnych  i  sportowych  organizowanych  na  terenie  Miasta i Gminy Nowy Korczyn w IV kwartale 2020 roku.

2. Podsumowanie pracy komisji oraz pracy szkół, świetlic i biblioteki.

3. Zaopiniowanie prowizorium budżetowego w sprawach oświaty i kultury na 2021r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7481

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2003-06-30 17:02:10
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2003-07-14 09:49:10
Ostatnia zmiana: Marzena Sadowska, data: 2020-09-23 08:03:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony