Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 189

Data publikacji:
2018-11-19 22:35:03

Przedmiot: Dostawa produktów żywnościowych

Treść przetargu:
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1g do SIWZ i obejmuje
następujące zadania: Zadanie nr 1 Art. spożywcze Zadanie nr 2 Jajka Zadanie nr 3 Mięso wieprzowe,
wołowe, drób oraz wędliny Zadanie nr 4 Nabiał Zadanie nr 5 Pieczywo Zadanie nr 6 Ryby i Mrożonki
Zadanie nr 7 Warzywa i owoce 3.2. Zamawiający informuje, że przy dostawach będących przedmiotem
zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które
należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę
potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 60% artykułów
wymienionych w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1g. 3.3. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie
przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy.
Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu
wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest
zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie
przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność. Przedmiotem zamówienia
są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do
siedziby Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie, ul. Partyzantów 13,
28-136 Nowy Korczyn. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy i doniesie produkty do
siedziby Zamawiającego.

Załączone pliki
ogloszenie_189.pdfOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_189.pdf - 405.025 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 22:37:06 Redaktor: Administrator
siwz_189.DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_189.DOC - 184.832 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 22:37:25 Redaktor: Administrator
zalaczniki_189.zipzałączniki do SIWZ (zalaczniki_189.zip - 290.447 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 22:37:43 Redaktor: Administrator
zestawienie_189.pdfzestawienie ofert (zestawienie_189.pdf - 340.772 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 14:40:25 Redaktor: Administrator
wynik_189.pdfwyniki (wynik_189.pdf - 411.205 KB)
Data publikacji: 2019-01-04 12:43:29 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1282
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2018-11-19 22:35:03
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2018-11-19 22:38:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu