Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 193

Data publikacji:
2019-03-05 12:49:50

Przedmiot: Przebudowa oraz remont dróg i chodników na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową oraz remontem dróg i chodników na terenie Gminy Nowy Korczyn. CZĘŚĆ 1: Zadanie 1 - Remont drogi do Wału rz. Nidy w m. Nowy Korczyn km 0+000 ÷ 0+075 dł. 75 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 35cm; – warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 ÷ 63,0 mm gr.10 cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm gr.10 cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego 50kg/m˛ dla KR2; – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr.4 cm dla KR2; – pobocza utwardzane kruszywem 0 ÷ 31,5mm gr.10cm szerokości 2 x 0,50m; – droga jednojezdniowa dwukierunkowa; – prędkość projektowa 40km/h; – szerokość jezdni 3,0 m – bitumiczna; – kategoria KR2; – pobocza utwardzone kruszywem 0 ÷ 31,5 mm gr. 10cm, 2 x 0,50m; Zadanie 2 - Remont ulicy Psie Górki w m. Nowy Korczyn km 0+000 ÷ 0+149 długości 149 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 45cm; – warstwa odsączająca z piasku gr.15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 ÷ 63,0 mm gr.20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm gr.10 cm – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego 75kg/m˛ – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr.4 cm – pobocza utwardzane kruszywem 0 ÷ 31,5mm gr.10cm szerokości 2 x 0,50m – ulica jednojezdniowa dwukierunkowa – prędkość projektowa 40km/h – szerokość jezdni 3,0 m bitumiczna – kategoria KR2 – pobocza 2 x 0,50 m z kruszywa kamiennego Zadanie 3 - Remont drogi od Armii Krajowej km 0+000 ÷ 0+080 długości 80 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 35cm; – warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 ÷ 63,0 mm gr.10 cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm gr.10 cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego 50kg/m˛ dla KR2; – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr.4 cm dla KR2; – pobocza utwardzane kruszywem 0 ÷ 31,5mm gr.10cm szerokości 2 x0,50m; – droga jednojezdniowa dwukierunkowa; – prędkość projektowa 40km/h; – szerokość jezdni 3,0 m – bitumiczna; – kategoria KR2; – pobocza 2 x 0,50 m z kruszywa kamiennego; CZĘŚĆ 2: Zadanie 1 - Przebudowa ul. Buskiej km 0+000 ÷ 0+135 długości 135 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2; – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0 – 31,5mm gr. 10cm, szer. 1 x 0.75m; – droga jednojezdniowa – dwukierunkowa; – prędkość projektowa 40km/h; – kategoria ruchu – KR2; – szerokość jezdni 5.0m – bitumiczna; – pobocza – 1 x 0.75m z kruszywa kamiennego – łamanego (str. prawa); Zadanie 2 - Remont drogi łączącej ul. Farną z ul. Piłsudskiego km 0+000 ÷ 0+074 długości 74 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 35cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm; – wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej – wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm; – droga jednojezdniowa – dwukierunkowa; – prędkość projektowa 40km/h; – szerokość jezdni 3.5m – kostka brukowa; Zadanie 3 - Remont ul. Średniej km 0+000 ÷ 0+068 długości 68 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 35cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50kg/m2; – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm; – droga jednojezdniowa – dwukierunkowa; – prędkość projektowa 40km/h; – kategoria ruchu – KR2; – szerokość jezdni 3.8m – bitumiczna; Zadanie 4 - Remont ul. Polnej km 0+000 ÷ 0+077 długości 77 mb W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 35cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50kg/m2; – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm; – droga jednojezdniowa – dwukierunkowa; – prędkość projektowa 40km/h; – kategoria ruchu – KR1; – szerokość jezdni 3.8m – bitumiczna; – pobocza 2 x 0.5m z kruszywa kamiennego; CZĘŚĆ 3: Zadanie 1 - Remont nawierzchni placu przy budynku świetlicy wiejskiej – O.S.P. w Nowym Korczynie, m2 – 1008,56. W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 40cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 20cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm; – obrzeża betonowe 8x30x100; – nawierzchnia z kostki brukowej – wibroprasowanej gr. 8cm; – spadek podłużny placu 2% w kierunku ul. Farna oraz ul. Piłsudskiego Zadanie 2 - Remont nawierzchni placu przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej w Nowym Korczynie, m2 – 130,0 W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 40cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 20cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm; – nawierzchnia z kostki brukowej – wibroprasowanej gr. 8cm; – spadek podłużny placu 3% w kierunku ul. Krakowskiej; Zadanie 3 - Remont chodnika ul. Krakowska km 0+037 ÷ 0+104,6 długości 67,6 mb. W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 30cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm; – krawężniki betonowe – wibroprasowane 15x30x100; – chodnik z kostki brukowej, betonowej – wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4÷6 mm gr. 5cm; – szerokość chodnika 2.8 ÷ 3.2m;

Załączone pliki
ogloszenie_193.docxOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_193.docx - 30.279 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:51:14 Redaktor: Administrator
SIWZ_193.docSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ_193.doc - 323.072 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:52:06 Redaktor: Administrator
zalaczniki_siwz_193.zipzałączniki do SIWZ (zalaczniki_siwz_193.zip - 765.615 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:53:04 Redaktor: Administrator
dokumentacja_siwz_193.zipdokumentacja do SIWZ (dokumentacja_siwz_193.zip - 55315.23 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:56:37 Redaktor: Administrator
decyzja_193.pdfdecyzja konserwatora (decyzja_193.pdf - 562.802 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:57:10 Redaktor: Administrator
info_nr1_193.docInformacja dla wykonawców nr 1 (info_nr1_193.doc - 101.376 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:58:15 Redaktor: Administrator
ogloszenie_o_zm_193.docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogloszenie_o_zm_193.docx - 13.549 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:58:56 Redaktor: Administrator
zestawienie_193.pdfZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_193.pdf - 375.789 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 22:18:57 Redaktor: Administrator
wyniki_1_2_193.pdfwyniki (wyniki_1_2_193.pdf - 419.122 KB)
Data publikacji: 2019-04-05 14:03:51 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1404
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-03-05 12:49:50
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-03-05 12:59:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu