Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 194

Data publikacji:
2019-05-06 12:39:58

Przedmiot: Przebudowa oraz remont dróg i chodników na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową
oraz remontem dróg i chodników na terenie Gminy Nowy Korczyn. CZĘŚĆ 3 inwestycji, która
obejmuje następujące zadania do wykonania: Zadanie 1 - Remont nawierzchni placu przy budynku
świetlicy wiejskiej – O.S.P. w Nowym Korczynie, m2 – 1008,56. W ramach zadania należy wykonać
następując roboty budowalne: – koryto gł. 40cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; –
podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 20cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 –
31.5mm gr. 10cm; – obrzeża betonowe 8x30x100; – nawierzchnia z kostki brukowej –
wibroprasowanej gr. 8cm; – spadek podłużny placu 2% w kierunku ul. Farna oraz ul. Piłsudskiego
Zadanie 2 - Remont nawierzchni placu przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej w Nowym
Korczynie, m2 – 130,0 W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł.
40cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr.
20cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm; – nawierzchnia z kostki brukowej –
wibroprasowanej gr. 8cm; – spadek podłużny placu 3% w kierunku ul. Krakowskiej; Zadanie 3 -
Remont chodnika ul. Krakowska km 0+037 ÷ 0+104,6 długości 67,6 mb. W ramach zadania należy
wykonać następując roboty budowalne: – koryto gł. 30cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; –
podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa łamanego 0 –
31.5mm gr. 10cm; – krawężniki betonowe – wibroprasowane 15x30x100; – chodnik z kostki brukowej,
betonowej – wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4÷6 mm gr. 5cm; –
szerokość chodnika 2.8 ÷ 3.2m; Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach zadania pn.
Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Załączone pliki
ogloszenie_194.pdfOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_194.pdf - 423.085 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:43:09 Redaktor: Administrator
SIWZ_194.docSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ_194.doc - 291.84 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:43:36 Redaktor: Administrator
zalaczniki_do_siwz_194.zipzałączniki do SIWZ (zalaczniki_do_siwz_194.zip - 759.595 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:43:56 Redaktor: Administrator
dokumentacja_194.zipdokumentacja do SIWZ (dokumentacja_194.zip - 16569.621 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:45:36 Redaktor: Administrator
zestawienie_194.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_194.pdf - 383.961 KB)
Data publikacji: 2019-05-21 15:42:55 Redaktor: Administrator
wyniki_194.pdfInformacja o wynikach (wyniki_194.pdf - 96.124 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 12:06:40 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1248
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-05-06 12:39:58
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-05-06 12:45:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu