Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 197

Data publikacji:
2019-06-19 12:16:41

Przedmiot: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Przedmiotem
zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy
Nowy Korczyn”, określonego poniżej: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie
1 – Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w miejscowości Nowy Korczyn Zamówieni obejmuje
zagospodarowanie działki nr 1577/2 w Nowym Korczynie. Na istniejącym przy zachodniej granicy
działki trawniku wykonać należy siłownię zewnętrzną wielostanowiskową składającą się z następujących
urządzeń: 1. ORBITREK (O): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 2. JEŹDZIEC
(J): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m. 3. BIEGACZ (B): 1 szt. Wymagana strefa
bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m. 4. WYCIĄG GÓRNY(WG): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa:
4,40 x m 4,10 m. 5. WIOŚLARZ (W): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 6.
TWISTER + STEPER (T+S): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 7. STÓŁ DO
GRY W SZACHY (SgS): 1 szt. 8. ŁAWKA Z OPARCIEM stalowo-drewniana (ŁO): 4 szt. 9. KOSZ NA
ŚMIECI (K): 1 szt. 10. STOJAK NA ROWERY (SR): 1 szt. 11. TABLICA NA REGULAMIN
korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (T): 1 szt. Każde z urządzeń posadawia się na istniejącej
nawierzchni trawiastej Urządzenia siłowni zewnętrznej należy osadzić w sposób gwarantujący bezpie¬czeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Projektowana
lokalizacja urządzeń siłowni zewnętrznej nie narusza granic działki oraz interesów osób trzecich. Zadanie
2 - Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w miejscowości Brzostków Zamówieni obejmuje
zagospodarowanie działki nr 211/1 w miejscowości Brzostków. W sąsiedztwie istniejących zewnętrznych
obiektów sportowych wykonać należy się wielostanowiskową siłownię zewnętrzną składającą się z
następujących urządzeń: 1. ORBITREK(O): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 2.
JEŹDZIEC (J): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m. 3. BIEGACZ (B): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m. 4. WYCIĄG GÓRNY(WG): 1 szt. Wymagana strefa
bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m. 5. WIOŚLARZ (W): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x
4,10 m. 6. TWISTER + STEPER (T+S): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 7.
STÓŁ DO GRY W SZACHY (SgS): 1 szt. 8. ŁAWKA Z OPARCIEM stalowo-drewniana (ŁO): 4 szt. 9.
KOSZ NA ŚMIECI (K): 1 szt. 10. STOJAK NA ROWERY (SR): 1 szt. 11. TABLICA NA REGULAMIN
korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (T): 1 szt. Każde z urządzeń posadawia się na istniejącej
nawierzchni trawiastej Urządzenia siłowni zewnętrznej należy osadzić w sposób gwarantujący
bezpie¬czeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Projektowana
lokalizacja urządzeń siłowni zewnętrznej nie narusza granic działki oraz interesów osób trzecich Zadanie
3 - Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w miejscowości Piasek Wielki Zamówieni obejmuje
zagospodarowanie działki nr 152 w miejscowości Piasek Wielki. W sąsiedztwie istniejącego placu zabaw
wykonać należy się wielostanowiskową siłownię zewnętrzną składającą się z następujących urządzeń: 1.
ORBITREK (O): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 2. JEŹDZIEC (J): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 3. BIEGACZ (B): 1 szt. Wymagana strefa
bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 4. WYCIĄG GÓRNY(WG): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa:
4,40 m x 4,10 m. 5. WIOŚLARZ (W): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 6.
TWISTER + STEPER (T+S): 1 szt. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m. 7. STÓŁ DO
GRY W SZACHY (SgS): 1 szt. 8. ŁAWKA Z OPARCIEM stalowo-drewniana (ŁO): 4 szt. 9. KOSZ NA
ŚMIECI (K): 1 szt. 10. STOJAK NA ROWERY (SR): 1 szt. 11. TABLICA NA REGULAMIN
korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (T): 1 szt. Urządzenia siłowni zewnętrznej należy osadzić w
sposób gwarantujący bezpie¬czeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Mocowanie urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: Orbitreka (O), Jeźdźca (J), Biegacza (B),
Wyciągu Górnego (WG), Wioślarza (W) oraz Twistera + Stepera (T+S) musi zostać wykonane ściśle
według instrukcji montażu opracowanej przez producenta urządzeń.

Załączone pliki
ogłoszenie_197.pdfogłoszenie (ogłoszenie_197.pdf - 199.211 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 12:17:26 Redaktor: Administrator
SIWZ_197.docxSIWZ (SIWZ_197.docx - 89.221 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 12:17:50 Redaktor: Administrator
zalaczniki_do_siwz_197.zipzałączniki do SIWZ (zalaczniki_do_siwz_197.zip - 174.771 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 12:18:18 Redaktor: Administrator
dokumentacja_197.zipdokumentacja do SIWZ (dokumentacja_197.zip - 26387.289 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 12:20:11 Redaktor: Administrator
informacja_197.pdfInformacja dla wykonawców nr 1 (informacja_197.pdf - 54.529 KB)
Data publikacji: 2019-06-25 22:32:59 Redaktor: Administrator
informacja2_197.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (informacja2_197.pdf - 41.675 KB)
Data publikacji: 2019-06-27 12:31:37 Redaktor: Administrator
zestawienie_197.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_197.pdf - 82.96 KB)
Data publikacji: 2019-07-05 14:39:31 Redaktor: Administrator
wyniki_197.pdfInformacja o wynikach (wyniki_197.pdf - 149.57 KB)
Data publikacji: 2019-07-26 14:47:06 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1331
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-06-19 12:16:41
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-06-19 12:22:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu