Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 412345432, fax. 412345401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 199

Data publikacji:
2019-09-02 14:29:30

Przedmiot: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 104, obręb Żukowice od
km 0+000 do km 0+115 długość 115 mb

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej na działce o
nr ew. 104, obręb Żukowice od km 0+000 do km 0+115 długość 115 mb. Zakres robót: - roboty ziemne; -
rozebranie istniejącego kanału burzowego; - rozebranie a następnie zamontowanie nowego koryta
ściekowego z rusztem; - umocnienie dna rowu korytkami KS-74; - umocnienie skarp płytami ażurowymi
90x60x10 na podbudowie z chudego betonu; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego: - dolna
warstwa 31.5- 63mm gr. 20cm; - górna warstwa 0 - 31.5mm gr. lOcm; - warstwa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 11 W; - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubości 4cm; - Załadunek,
wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km

Załączone pliki
ogloszenie_199.pdfogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_199.pdf - 194.549 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:31:52 Redaktor: Administrator
SIWZ_199.docSIWZ (SIWZ_199.doc - 231.936 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:35:52 Redaktor: Administrator
zalaczniki_199.zipzałączniki (zalaczniki_199.zip - 1435.642 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:38:10 Redaktor: Administrator
zestawienie_199.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_199.pdf - 58.696 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 13:43:39 Redaktor: Administrator
wyniki_199.pdfInformacja o wynikach (wyniki_199.pdf - 83.667 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 09:35:28 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1071
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-09-02 14:29:30
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-09-02 14:38:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu