Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 200

Data publikacji:
2019-09-27 16:23:43

Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową
dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie
1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 353057T Pawłów – Raj km 0+000 ÷ 0+500 długości 500 mb. W
ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: – wyrównanie nawierzchni betonem
asfaltowym AC 11 W o zmiennej grubości dla KR2; – warstwa ścieralna AC11S z betonu asfaltowego
gr. 4cm dla KR2; – pobocza utwardzone kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm; Zadanie 2 - Przebudowa
drogi gminnej Nr 353018T Podzamcze – Łęka km 0+420 ÷ 1+000 długości 580 mb. W ramach zadania
należy wykonać następując roboty budowalne: – wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11
W o zmiennej grubości dla KR2; – warstwa ścieralna AC11S z betonu asfaltowego gr. 4cm dla KR2; –
pobocza utwardzone kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm; Zadanie 3 - Przebudowa drogi gminnej Nr
353053T Błotnowola – Brzostków km 0+000 ÷ 0+310 długości 310 mb. W ramach zadania należy
wykonać następując roboty budowalne: – wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką; – warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5mm – 63mm
gr. 20cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 10cm; – warstwa
wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 dla KR2; – warstwa ścieralna AC 11 S
z betonu asfaltowego gr. 4cm dla KR2; – utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szer.
2 x 0.75m;

Załączone pliki
ogloszenie_200.pdfogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_200.pdf - 423.243 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 16:25:33 Redaktor: Administrator
siwz_200.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_200.doc - 251.904 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 16:26:12 Redaktor: Administrator
zalaczniki_200.zipzałączniki do przetargu (zalaczniki_200.zip - 228.124 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 16:27:05 Redaktor: Administrator
dokumentacja_przetargu_200.zipdokumentacja do przetargu (dokumentacja_przetargu_200.zip - 18909.142 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 16:27:51 Redaktor: Administrator
zestawienie_200.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_200.pdf - 59.047 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 14:17:34 Redaktor: Administrator
wynik_200.pdfInformacja o wynikach (wynik_200.pdf - 107.776 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 10:02:30 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1058
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-09-27 16:23:43
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-09-27 16:32:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu