Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 220

Data publikacji:
2021-10-18 14:22:43

Przedmiot: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z usunięciem zagrożenia awarią
oraz zabezpieczeniem przed dalszą degradacją obiektu synagogi w Nowym Korczynie - Etap II”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- naprawę ubytków i pęknięć murów zabytkowych
- wykonanie opaski z płyt chodnikowych wibroprasowanych wokół budynku synagogi
- wykonanie tablicy informacyjnej
- zapewnienie nadzoru archeologicznego i raportowanie z tego nadzoru.
Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach zadania pn. Rewitalizacja miejscowości
gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020.
Załączona dokumentacja odnosi się do zakresu szerszego niż przedmiot zamówienia objęty
niniejszym postępowaniem. Dlatego też Wykonawca dokonując wyceny zakresu rzeczowego do
wykonania, zobowiązany jest zmniejszyć zakres robót który będzie wykonywany. Zakres robót który należy uwzględniać w zaoferowanej cenie określa przedmiar robót.

Załączone pliki
ogl_220.pdfOgłoszenie o przetargu (ogl_220.pdf - 150.935 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 14:24:35 Redaktor: Administrator
siwz_220.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_220.doc - 348.672 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 14:25:20 Redaktor: Administrator
zal_siwz_220.zipZałączniki do SIWZ (zal_siwz_220.zip - 781.166 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 14:30:06 Redaktor: Administrator
dokumentacja_220.zipDokumentacja przetargu (dokumentacja_220.zip - 14768.218 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 14:31:40 Redaktor: Administrator
info_1_220.docxinformacja dla wykonawcow nr 1 (info_1_220.docx - 74.553 KB)
Data publikacji: 2021-10-20 20:31:10 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm_220.pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zm_220.pdf - 43.706 KB)
Data publikacji: 2021-10-20 20:31:45 Redaktor: Administrator
wynik_220.docInformacja o unieważnieniu postępowania (wynik_220.doc - 93.184 KB)
Data publikacji: 2021-11-05 12:39:18 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 493
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2021-10-18 14:22:43
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2021-10-18 14:32:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu