Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 221

Data publikacji:
2021-11-08 20:46:06

Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi gminnej Nr 353003T Kawęczyn – Radła od km 0+000 do km
0+400 dł. 400 mb. - ETAP I.
Stan istniejący.
Droga gminna Nr: 353003T Kawęczyn – Radła znajduje się w województwie świętokrzyskim,
powiecie buskim, gminie Nowy Korczyn. Początek drogi km 0+000 od granicy pasa drogowego
drogi powiatowej Nr 0127 Kawęczyn – Zabłocie zaznaczono na mapie. Koniec w km 0+400
zaznaczono na mapie. Jezdnia szerokości 3.0m o nawierzchni bitumicznej posiada liczne zaniżenia, pęknięcia, nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. Zaniżone lub zawyżone
pobocza stanowią zagrożenie dla ruchu. Droga jest odwodniona za pomocą przydrożnych
rowów otwartych w znacznym stopniu zamulonych. Przepust Ø 60 w km 0 + 214 wymaga
przebudowy
Stan projektowany:
Parametry techniczne
– Klasa drogi D
– Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
– Prędkość projektowa Vp=50km/h
– Kategoria obciążenia ruchem KR1
– Poszerzenie jezdni do 3.5m
– Szerokość jezdni 3.5m
– Nawierzchnia jezdni bitumiczna
– Wykonanie kanału technologicznego na całej długości
– Szerokość poboczy 0.75m
– Nawierzchnia poboczy utwardzone kruszywem 0 ÷ 31,5 gr. 10cm
Oś drogi poprowadzona po istniejącej osi jezdni.

Załączone pliki
ogloszenie_221.pdfogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_221.pdf - 181.669 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:48:32 Redaktor: Administrator
siwz_221.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_221.doc - 304.128 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:49:19 Redaktor: Administrator
zal_221.zipzałączniki do siwz (zal_221.zip - 217.359 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:49:47 Redaktor: Administrator
dokumentacja_221.zipDokumentacja do przetargu (dokumentacja_221.zip - 9003.622 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:50:27 Redaktor: Administrator
info_kw_221.pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (info_kw_221.pdf - 37.473 KB)
Data publikacji: 2021-11-23 10:23:53 Redaktor: Administrator
zestawienie_221.pdfZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_221.pdf - 50.172 KB)
Data publikacji: 2021-11-23 13:32:12 Redaktor: Administrator
wynik_221.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik_221.pdf - 88.783 KB)
Data publikacji: 2021-11-24 13:26:50 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 614
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2021-11-08 20:46:06
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2021-11-08 21:05:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu