Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 222

Data publikacji:
2021-11-08 20:54:59

Przedmiot: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z usunięciem zagrożenia awarią oraz
zabezpieczeniem przed dalszą degradacją obiektu synagogi w Nowym Korczynie - Etap II”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- naprawę ubytków i pęknięć murów zabytkowych
- wykonanie opaski z płyt chodnikowych wibroprasowanych wokół budynku synagogi
- wykonanie tablicy informacyjnej

- zapewnienie nadzoru archeologicznego i raportowanie z tego nadzoru.
Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach zadania pn. Rewitalizacja miejscowości
gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020.
Załączona dokumentacja odnosi się do zakresu szerszego niż przedmiot zamówienia objęty
niniejszym postepowaniem. Dlatego też Wykonawca dokonując wyceny zakresu rzeczowego do
wykonania, zobowiązany jest zmniejszyć zakres robót, który będzie wykonywany. Zakres robót
który należy uwzględniać w zaoferowanej cenie określa przedmiar robót.

Załączone pliki
ogloszenie_222.pdfogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_222.pdf - 157.666 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:56:35 Redaktor: Administrator
siwz_222.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_222.doc - 348.672 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:57:11 Redaktor: Administrator
zal_222.zipzałączniki do siwz (zal_222.zip - 787.311 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:57:37 Redaktor: Administrator
dokumentacja_222.zipDokumentacja do przetargu (dokumentacja_222.zip - 14768.218 KB)
Data publikacji: 2021-11-08 20:59:21 Redaktor: Administrator
ogl_zm1222.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_zm1222.pdf - 44.645 KB)
Data publikacji: 2021-11-10 11:39:03 Redaktor: Administrator
inf1_222.docxInformacja dla Wykonawców nr 1 (inf1_222.docx - 74.493 KB)
Data publikacji: 2021-11-10 11:40:28 Redaktor: Administrator
info_kwota_222.pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (info_kwota_222.pdf - 42.215 KB)
Data publikacji: 2021-11-25 10:25:53 Redaktor: Administrator
otwarcie_222.pdfInformacja z otwarcia ofert (otwarcie_222.pdf - 39.872 KB)
Data publikacji: 2021-11-25 14:59:43 Redaktor: Administrator
wynik_222.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik_222.pdf - 54.474 KB)
Data publikacji: 2021-11-29 14:01:57 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 594
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2021-11-08 20:54:59
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2021-11-08 21:04:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu