Plan Pracy Rady Gminy

Wersja do druku

PLAN PRACY RADY GMINY NOWY KORCZYN NA 2015 ROK

 

Lp.

 

Tematyka sesji Rady Gminy

Planowany termin posiedzenia

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.

Przyjęcie sprawozdań z działalności:

- GOPS

- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Straży Gminnej

- OSP

- Policji

I kwartał

- Kierownik GOPS

- D. Zborowska

- Komendant SG

- Komendant OSP

- Komendant Policji

2.

Utworzenie kalendarium imprez kulturalnych.

- D. Zborowska

- Dyrektor GOK

3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

- Komisja

  Rewizyjna RG

- Komisja Budżetu

4.

Na podstawie protokołów Komisji Rolnictwa                              i Bezpieczeństwa - ocena wydatków finansowych, dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych.

II kwartał

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Bezpieczeństwa

 

5.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

- Skarbnik

 

6.

Ostateczna ocena wydatków finansowych, dotyczących ukończonej rewitalizacji Nowego Korczyna.

- Komisja Rewizyjna

- Skarbnik

7.

Wstępna ocena planowanych wydatków na organizację „kingonaliów”.

- Skarbnik

- Kierownik GOK

- D. Zborowska

8.

Plan organizacyjny imprez kulturalnych (kingonalia, dożynki gminne).

- Skarbnik

- Kierownik GOK

- D. Zborowska

9.

Ocena i plan dowozu uczniów do szkół.

- Komisja Oświaty

- Wójt

- Skarbnik

10.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy

III kwartał

- Skarbnik

- Wójt Gminy,

 

 

 

11.

 Ocena zakończonych inwestycji w I półroczu 2015 r.

12.

 Informacja oceniająca prace Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

13.

 Ocena sprawozdań z działalności SZOZ w Nowym Korczynie i Brzostkowie.

- Kierownicy SZOZ

14.

Analiza wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- Z-ca Wójta

15.

Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych za rok szkolny 2014/2015

- Skarbnik Gminy, Dyrektorzy Szkół

16.

 Wypracowanie wstępnych założeń do budżetu na 2016 r.

- Skarbnik, Wójt

17.

Ocena przygotowań do sezonu zimowego.

IV kwartał

- Z-ca Wójta

 

18.

Podjęcie prac nad projektami uchwał o podatkach i opłatach lokalnych – wstępne opiniowanie

- Skarbnik

19.

 Posiedzenie wspólne komisji stałych RG

-Przewodniczący RG

20.

Uchwalenie uchwał okołobudżetowych na 2016 r.

- Skarbnik

21.

Analiza wniosków komisji stałych RG

- Przewodniczący Komisji RG

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2308

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2014-12-23 13:18:59
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2014-12-23 13:19:16
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2014-12-23 13:19:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony