Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu

Stanisław Sobecki
41 23 45 434
41 23 45 401
informatyk@nowykorczyn.pl

Redakcja Buletynu

Marzena Sadowska
0412345434
0412345401
m.sadowska@nowykorczyn.pl