Zawiadomienie Starosty Buskiego

2018-05-22 13:56:55 Aktualności

Zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2018-05-22 13:51:37 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2018-05-22 13:49:16 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piasek Wielki i Grotniki Duże więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-18 13:44:42 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn. "Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-11 07:32:21 Aktualności

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020 więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-05-07 14:40:58 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-05-07 14:39:36 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Postanowienie Starosty Buskiego

2018-04-30 13:02:21 Aktualności

Postanawiam wznowić postępowanie administracyjne o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej w obrębie Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn o powierzchni 0,0644 ha. więcej»

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-24 15:00:55 Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-24 14:54:02 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Błotnowoli przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»