Zarządzenie Nr 28/2020

2020-07-08 14:15:29 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w m. Łęka przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2020-07-08 14:07:24 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Korczyn poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-06-17 11:50:33 Aktualności

Dyrektor zarządu zlewni w kielcach zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowaną inwestycją - Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2020-06-17 11:42:45 Aktualności

Dyrektor zarządu zlewni w kielcach zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie udzielenia na rzecz Województwa świętokrzyskiego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w związku z planowaną inwestycją - Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-06-17 11:29:14 Aktualności

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Pana Marcina Lizaka – pełnomocnika PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, obejmującej działkę nr 1523 o powierzchni 0,18 ha, posiadającą nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu). więcej»

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-06-17 11:26:06 Aktualności

STAROSTA BUSKI zawiadamia, że na wniosek Pana Marcina Lizaka – pełnomocnika PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, obejmującej działkę nr 538 o powierzchni 0,23 ha, posiadającą nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu). więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 czerwca 2020 r.

2020-06-15 14:33:54 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 15.06.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0135 położonej w obrębie Ucisków więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 czerwca 2020 r.

2020-06-15 14:21:13 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 15.06.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Brzostków o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzostków więcej»

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-05-19 10:07:17 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni zawiadamia, że z uwagi na stan epidemii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie będzie więc możliwe przeprowadzenie rozprawy administracyjnej i oględzin, ustalonych obwieszczeniem znak: KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG z dnia 13 marca 2020r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, należących do Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 maja 2020 r.

2020-05-13 13:43:55 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Stacja telekomunikacyjna nadawczo - odbiorcza WA-0135 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w Uciskowie" więcej»