zapytanie -sondaż rynku

2020-09-21 23:49:58 Aktualności

Zakres przedmiotu zamöwienia obejmuje wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Ostrowcach więcej»

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16.09.2020 roku

2020-09-17 08:57:06 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 11.09.2020

2020-09-11 14:15:36 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek ALGO POLAND sp. z.o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transmisyjnej w m. Ucisków
więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.09.2020

2020-09-11 07:47:34 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 542, położonej w obrębie 0001 Badrzychowice, gm. Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie

2020-08-28 12:00:19 Aktualności

Konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie więcej»

Zapytanie ofertowe

2020-08-26 21:46:54 Aktualności

Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grotniki Małe gm. Nowy Korczyn więcej»

Zapytanie- sondaż rynku

2020-08-19 12:34:02 Aktualności

na zakup i dostawę kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-08-19 12:17:31 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2020-08-18 14:51:36 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej więcej»

Obwieszczenie

2020-08-12 14:39:10 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta, Nowy Korczyn obejmującej działkę nr 1523 więcej»