Zawiadomoenie ZITŚ.7639.2.10.2011.2013

2013-10-30 15:03:16 Aktualności

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej II

2013-10-10 14:46:45 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2014 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2013-10-08 13:47:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość rolna położona w Uciskowie.
więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

2013-09-10 21:39:46 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2014 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2013-09-06 23:02:11 Aktualności

Pilotażowy projekt powszechnej nauki plywania w województwie świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III i IV więcej»

Obwoeszczenie z dnia 23.08.2013r.

2013-08-23 14:06:39 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-08-13 08:34:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013

2013-07-16 08:00:45 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6730.4.2013

2013-07-05 10:06:55 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn z siedzibą ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.4.2013 z dnia 04 lipca 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania pomieszczeń dla publicznych szkół i przedszkoli
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2013-07-01 13:11:50 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”
więcej»