Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-03-06 21:24:35 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : “ Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie“

Realizację zadania powierzono  Stowarzyszeniu
Świętokrzyski Bank Żywności OPP
Ostrowiec Świętokrzyski

-wysokość   środków  na  realizację  zadania  w  roku 2018 wynosi  5 000,00 - ( pięć  tysięcy złotych )

Zobacz również: