Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-11-08 21:04:59
Wygasł: 2021-11-28

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-11-08 21:05:04
Wygasł: 2021-11-23

Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2021-10-18 14:32:37
Wygasł: 2021-11-04

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-07-12 07:41:17
Wygasł: 2021-08-16

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany: 2021-05-21 14:46:19
Wygasł: 2021-07-01

Uzupełnienie elementów placu zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-04-30 14:03:09
Wygasł: 2021-06-09

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-04-12 13:20:30
Wygasł: 2021-05-13

Dostawa pomocy, sprzętu i wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II”

Opublikowany: 2021-03-25 21:29:22
Wygasł: 2021-04-29

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Opublikowany: 2021-02-24 15:17:05
Wygasł: 2021-03-22

Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II

Opublikowany: 2020-11-27 16:39:04
Wygasł: 2020-12-28

Dostawa produktów żywnościowych

Opublikowany: 2020-08-19 12:46:07
Wygasł: 2020-09-16

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2020-02-25 13:26:12
Wygasł: 2020-03-19

Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Sępichów – Nowy Korczyn od km 9+382 ÷ 9+950 długości 568 mb oraz przebudowa drogi powiatowej ul. Farna polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 1010 położonej w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2020-02-18 14:04:09
Wygasł: 2020-03-30

Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II

Opublikowany: 2020-02-12 13:40:09
Wygasł: 2020-03-11

Remont Organistówki położonej przy ul. Pocztowej (dz. Nr ew. 1055) w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2020-01-21 21:30:32
Wygasł: 2020-02-24

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn ul. Farna, Kingi, Buska, Armii Krajowej, Grotnicka Górna"

Opublikowany: 2019-12-23 13:19:15
Wygasł: 2020-01-26

Dostawa produktów żywnościowych

Opublikowany: 2019-11-29 12:30:02
Wygasł: 2019-12-18

Dostawa produktów żywnościowych

Opublikowany: 2019-11-15 11:55:48
Wygasł: 2019-12-03

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2019-11-04 14:32:43
Wygasł: 2019-11-21

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Badrzychowice oraz drogi gminnej Podzamcze - Zawodzie

Opublikowany: 2019-10-28 14:49:14
Wygasł: 2019-11-17

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn


znalezionych: 203 na 11 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>