Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-12-11 17:34:21
Wygasł: 2017-12-21

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2017-12-07 22:42:09
Wygasł: 2017-12-22

Dostawa produktów żywnościowych

Opublikowany: 2017-10-27 14:11:51
Wygasł: 2017-11-16

Przebudowa drogi gminnej nr 353008T Rzegocin przez wieś – Szkoła od km 0+000 do km 0+980 długości 980 mb

Opublikowany: 2017-09-22 14:57:53
Wygasł: 2017-10-20

Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2017-09-15 16:06:13
Wygasł: 2017-10-11

: „Przebudowa drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100” oraz przebudowa drogi gminnej nr 353073T Czarkowy – Kocina od km 0+000 do km 1+200”

Opublikowany: 2017-08-23 23:01:39
Wygasł: 2017-09-19

Przebudowa drogi gminnej nr 353001T Błotnowola - Kępa Bolesławska od km 0+750 do km 1+850

Opublikowany: 2017-08-18 21:55:28
Wygasł: 2017-08-21

Przebudowa drogi gminnej nr 353001T Błotnowola - Kępa Bolesławska od km 0+750 do km 1+850 oraz Remont drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100

Opublikowany: 2017-07-24 20:43:02
Wygasł: 2017-08-20

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KORCZYNIE - ETAP II

Opublikowany: 2017-07-20 14:19:56
Wygasł: 2017-08-10

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowany: 2017-05-19 14:18:59
Wygasł: 2017-06-15

Przebudowa boisk sportowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2017-05-16 13:39:07
Wygasł: 2017-06-15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn gm. Nowy Korczyn

Opublikowany: 2017-05-16 13:12:55
Wygasł: 2017-06-10

Przebudowa dróg gminnych nr 353005T w m. Grotniki Małe i nr 353009T w m. Strożyska

Opublikowany: 2017-03-30 21:20:34
Wygasł: 2017-04-20

Przebudowa drogi gminnej nr 353071T Czarkowy – wąwóz od km 0+000 do km 0+560

Opublikowany: 2016-12-21 21:53:25
Wygasł: 2017-01-10

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Korczynie – Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2016-12-09 23:13:04
Wygasł: 2016-12-31

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2016-10-26 14:53:34
Wygasł: 2016-11-15

Remont drogi gminnej Nr 353045T Kawęczyn – Górnowola od km 0+360 do km 0+860 oraz od km 1+310 do km 1+610

Opublikowany: 2016-09-25 19:08:44
Wygasł: 2016-10-12

Remont drogi gminnej nr 353060T Nowy Korczyn – Grotniki Duże od km 0 + 000 do km 0 + 420

Opublikowany: 2016-09-24 20:22:19
Wygasł: 2016-10-12

Przebudowa drogi gminnej nr 353007T Rzegocin – Badrzychowice – Strożyska od km 0+000 do km 0+360 i od km 4+ 870 do km 5+100

Opublikowany: 2016-09-23 12:52:11
Wygasł: 2016-10-11

Remont drogi gminnej nr 353068T Winiary – rz. Wisła od km 0+000 do km 0+450

Opublikowany: 2016-07-07 20:03:03
Wygasł: 2016-07-26

Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940.


znalezionych: 200 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>