Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-13 11:36:02 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Brzostków więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-08 12:19:28 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych BRZOSTKÓW"
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-08 11:42:16 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Winiary Wiślickie"
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 maja 2020 r.

2020-05-06 20:01:38 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki - Ostrowce - Górnowola - Pawłów" więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2020-04-30 13:34:00 Aktualności

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostek ewidencyjnych więcej»

Projekt „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

2020-04-23 12:30:06 Aktualności

MGOPS w Nowym Korczynie przystąpił do projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r.

2020-04-23 09:09:17 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Punkt skupu złomu i metali kolorowych więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r.

2020-04-23 08:36:17 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Wisła więcej»

Zawiadomienie

2020-04-17 11:24:05 Aktualności

zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminą Nowy Korczyn własności nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie 0002 Błotnowola. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r

2020-04-17 11:14:41 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Nowy Korczyn więcej»