Wójt Gminy w Nowym Korczynie zatrudni pediatrę

2012-01-24 08:15:00 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zatrudni lekarza pediatrę w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Oferujemy mieszkanie służbowe. Więcej informacji pod numerem tel. 413771081. więcej»

ZAWIADOMIENIE ZITŚ.7639.2.10.2011

2012-01-20 15:12:40 Aktualności

zawiadamiam o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713 .
więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2012-01-18 14:56:10 Aktualności

Konkurs ofert na prace urbanistyczne więcej»

ZAPROSZENIE

2012-01-13 13:22:49 Aktualności

do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

ZAWIADOMIENIE ZITŚ.7639.4.10.2011

2012-01-10 15:35:33 Aktualności

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011

2012-01-09 15:00:45 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Obwieszczenie

2011-12-05 15:39:11 Aktualności

Urząd Gminy Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Stefana Dziury zam. Pawłów 28 ,136 Nowy Korczyn dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie poniżej 82 DJP (dużych jednostek produkcyjnych) na terenie miejscowości Pawłów na działkach nr ewid.. nr 206 i 207
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-12-05 15:36:42 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD AUTOSAN S.A więcej»

Ogłoszenie

2011-11-30 13:27:15 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-11-23 14:18:48 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD AUTOSAN S.A więcej»