Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 listopad 2018r.

2018-11-27 14:44:47 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zapytanie - sondaż rynku

2018-11-23 13:27:32 Aktualności

Wykonanie tablic informacyjnych w ilości 3 szt. w ramach promocji projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowy Korczyn” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-11-23 13:24:13 Aktualności

Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Brzostkowie więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-11-23 13:15:59 Aktualności

Została wydana decyzja stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Ostrowce, Gmina Nowy Korczyn - Ostrowce B" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-11-23 13:10:49 Aktualności

Została wydana decyzja stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Ostrowce, Gmina Nowy Korczyn - Ostrowce A" więcej»

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

2018-11-23 13:00:16 Aktualności

została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 139 Ucisków. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-11-22 17:57:55 Aktualności

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych - benzyny bezołowiowej i oleju napędowego więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2018-11-21 11:52:30 Aktualności

Wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej działek we wsi Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów o łącznej powierzchni 19,41 ha. więcej»

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

2018-11-19 14:43:28 Aktualności

W sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły obiektu mostowego więcej»

Obwieszczenie

2018-11-06 14:22:32 Aktualności

Zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce B więcej»