Bezpłatna pomoc prawna w Nowym Korczynie

2016-01-04 14:52:43 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2016 roku w budynku przy ulicy Tarnowskiej 5, tel. 41 23 45 427 funkcjonował będzie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. więcej»

Zapytanie ofertowe

2015-11-30 12:21:19 Aktualności

Na dostawę paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego więcej»

Obwieszczenie

2015-11-25 13:43:40 Aktualności

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 listopada 2015r., o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie - relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielkiego" więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z11.2015

2015-11-20 14:19:17 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.

1. Podchloryn sodu – 5 000 kg. Do każdej partii zamówionego podchlorynu Wykonawca dołączy Świadectwo jakości produktu

2. Chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19 – 5 000 kg. Przy każdej dostawie wymagana karta charakterystyki koagulantu więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2015-09-22 18:11:13 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II ustny przetarg nieograniczny (licytacja) na sprzedaż autobusu AUTOSAN więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2015-08-25 11:29:40 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczny (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 200. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-08-25 11:28:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczny (licytacja) na sprzedaż autobusu AUTOSAN więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-08-18 14:44:22 Aktualności

1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin
2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Obwieszczenie SKO.Ś-60/2231/156/2015

2015-08-07 13:18:31 Aktualności

Obwieszczenie odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkować dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni polegającego na biogaz w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Ogłoszenie

2015-07-16 21:31:09 Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w za kresie wykonywania gminnych drogowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. więcej»