Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji

2018-01-25 12:44:00 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.: podchloryn sodu – 4 000 kg, chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19H – 1 000 kg więcej»

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-01-22 14:22:03 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 stycznia 2018 r.

2018-01-18 20:04:41 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

2018-01-16 18:29:39 Aktualności

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2018-01-15 22:12:36 Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2018 więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2018-01-11 21:50:23 Aktualności

Orzekam uznać działki gruntu położone w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 7,59 ha, za mienie gromadzkie
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów

2018-01-11 21:39:09 Aktualności

Wójt Gminy w Pacanowie zawiadamia, że w dniu 29.12.2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na " Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, w ramach PBDK więcej»

Zawiadomienie

2018-01-05 11:28:59 Aktualności

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-01-04 13:30:24 Aktualności

Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami samowyładowczymi we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu- Kawęczyn

2017-12-21 08:16:46 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Kawęczyn, obręb ewidencyjny Kawęczyn, na działce nr 67 więcej»