NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2008-09-19 22:15:22 Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 30.05.2008r.

2008-05-30 20:27:46 Aktualności


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 30.05.2008r. więcej»

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji SP Nowy Korczyn

2008-04-21 18:05:01 Aktualności

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji SP Nowy Korczyn więcej»

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji _ SP Brzostków

2008-04-21 18:03:59 Aktualności

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji _ SP Brzostków więcej»

OGŁOSZENIE

2008-04-13 08:40:31 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ogłasza nabór ofert na dostawę kołowej koparko – ładowarki więcej»

Raport NIK

2008-03-21 07:38:29 Aktualności

Raport NIK więcej»

OGŁOSZENIE

2008-03-18 16:59:49 Aktualności

OGŁOSZENIE więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-03-06 15:40:19 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn

2008-02-19 17:31:51 Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.12.2007r.

2007-12-14 08:58:18 AktualnościBez nazwy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.12.2007r.

O B W I E S Z C Z E
N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)


WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-04/2007
Nowy Korczyn, 2007-12-11 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust.
2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do
publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek
Pani Marii Wijas zam. w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie odcinka
gazociągu w/c DN 300 PN 6.0 MPa relacji Swarzów - Zborów na działce nr ewid.
65 w miejscowości Pawłów gm. Nowy Korczyn. Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji
można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej
informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11.


WÓJT GMINY
inż. Wiktor Kwas
więcej»