Obwieszczenie ZITŚ.7639.4.2012

2012-11-26 15:17:21 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-11-20 08:24:08 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość rolna położona w Brzostkowie.
2. Nieruchomość rolna położona w Strożyskach. więcej»

Obwieszczenie

2012-11-13 15:25:32 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie czynności technicznych i formalno – prawnych związanych z rozgraniczeniem działki nr ew.377 więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012

2012-10-17 13:16:38 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2012

2012-10-16 13:03:33 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2012 z dnia 14.10.2012r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rewitalizacji w części miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie z dnia 01.10.2012r.

2012-10-01 14:36:27 Aktualności

w sprawie wglądu do akt sprawy dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ. 6220.1.2012

2012-09-24 11:47:24 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 17- 09- 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
więcej»

Rokowania na sprzedaż

2012-09-04 07:47:16 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzostków Gm. Nowy Korczyn. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2012-08-30 14:39:11 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwoeszczenie

2012-08-20 07:49:26 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 20.08.2012r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej»