Zawiadomienie Starosty Buskiego

2020-11-03 11:01:07 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej obrębu Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, nie może zostać zakończone w terminie 30.10.2020 r. z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym przesłuchania świadków
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2020-10-30 09:47:30 Aktualności

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu i metali kolorowych" w miejscowości Grotniki Duże więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 października 2020r.

2020-10-26 13:28:06 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Punkt skupu złomu w miejscowości Nowy Korczyn" więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-10-20 13:58:01 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2020-10-16 14:26:21 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2020-10-15 14:45:20 Aktualności

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 542 w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

2020-10-15 14:42:03 Aktualności

O przystąpieniu do sporządzania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 więcej»

Obwieszczenie

2020-10-01 14:10:43 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Punkt skupu złomu i metali kolorowych w miejscowości Grotniki Duże

więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 października 2020r.

2020-10-01 14:04:28 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2020-09-30 07:52:12 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.
więcej»