Obwieszczenie

2020-08-12 14:35:11 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn obejmującej działkę nr 538 więcej»

Obwieszczenie

2020-08-05 01:11:48 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN- 15 kV w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-08-03 23:45:03 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-07-31 12:23:56 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na rzece Nidzie więcej»

Obwieszczenie

2020-07-31 09:42:12 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia,że została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne w związku z planowaną inwestycję "Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn"
więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-07-21 11:18:29 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej i oględzin w dniu 10 lipca 2020 r. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji dla Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp z o.o., udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2020-07-21 11:11:23 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lipca 2020r.

2020-07-20 13:20:25 Aktualności

zawiadamiam że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Strożyska, gm. Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-07-17 11:45:59 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-07-17 11:04:45 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Brzostków, gm. Nowy Korczyn więcej»