Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-02-24 18:11:22 Aktualności

“Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie“

Wójt  Gminy  Nowy Korczyn  informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn  w  zakresie :  
“ Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie“

Realizację zadania powierzono  Stowarzyszeniu
Świętokrzyski Bank Żywności OPP
Ostrowiec Świętokrzyski

-wysokość   środków  na  realizację  zadania  w  roku 2017 wynosi  5 000,00 - ( pięć  tysięcy złotych ).

                                                                                                         

Wójt Gminy
Paweł Zagaja 

Zobacz również: