Decyzja Starosty Buskiego z dnia 01.03.2016r.

2016-03-04 20:26:36 Aktualności

Decyzja GKN.6810.4.1.2016 z dnia 01.03.2016r. więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-03-04 19:16:12 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2016-03-02 12:58:08 Aktualności

na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego
w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2016
więcej»

Obwieszczenie

2016-02-25 20:22:48 Aktualności

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2016-02-12 22:06:20 Aktualności

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Obwieszczenie

2016-02-12 21:57:06 Aktualności

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Postanowienie

2016-02-12 21:44:52 Aktualności

Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy

2016-02-11 20:09:14 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach

2016-01-27 23:13:58 Aktualności

Konsultacje odbędą się w dniach 28.01.2016r. - 19.02.2016r.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2016-01-26 20:15:10 Aktualności

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.782), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
więcej»